Trường Học Thân Thiện - Học Sinh Tích Cực     
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Bốn nhóm phướng hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016

Công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Tổ chức hoạt động giáo dục

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư

Thư viện pháp luật
   Hiển thị 
STT Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Luật du lịch Đỗ Hữu Thật 70
2 Thông tư 07/2017/TT của Bộ tài chính Đỗ Hữu Thật 60
3 Thông tư 61 của Bộ Tài Chính Đỗ Hữu Thật 70
4 Thông tư 43 của Bộ tài chính Đỗ Hữu Thật 77
5 Luật số 15 về quản lý sử dụng tài sản công Đỗ Hữu Thật 46
6 Quyết định 97-QĐ/TU về xử lí trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Đỗ Hữu Thật 89
7 Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Đỗ Hữu Thật 87
8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưởng CBCC Đỗ Hữu Thật 79
9 Tuyên truyền Cách mạng tháng 10 Nga Đỗ Hữu Thật 47
10 Tuyên truyền 110 năm ngày sinh TBT Lê Duẫn Đỗ Hữu Thật 106